Valenciano

Idioma Valencià

El valencià es una llengua romanç parlat per 2.000.000 de persones en la Comunitat Valenciana. L'extensio de la llengua, albarca el 75% del territori de la Comunitat Valenciana i El Carché murcia.

Es llengua oficial en la Comunitat Valenciana segons l'articul 7.2 de l'Estatut d'Autonomia Valencià:

"L'idioma valencià es l'oficial en la Comunitat Valenciana, a l'igual que ho es el castella, que es l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a coneixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyança del, i en, idioma valencià."

Orige del valencià

El valencià es una llengua derivada del llatí, que té el seu orige en l'influencia de varies llengua començant pel mossarap, llengua constituida per diferents dialectes romanços, derivats del llati vulgar, íbero i de l'arabic, que se parlava en l'antic Regne de Valencia.

No obstant, existixen diverses teories sobre l'orige del valencià com la teoria de la repoblament (o dialectal), la qual no se mante per no tindre, el comtat d'Urgel, suficient poblacio com per a colonisar tot el Regne de Valencia (que ya estava habitàt), per esta rao existix una gran diferenciacio respecte al lexic i la semantica d'atres llengües romaniques. Atra de les teories, l'occitaniste, defen que el catala, el valencià, el gasco, el mallorqui i l'occita formarien un grup de llengües intimament lligades entre sí. La mozarabista, es la que mes s'acosta a la realitat.
Llegir mes en "Orige del valencià"

Historia del valencià

Valencia fon fundada pels romans en l'any 138 A.C., (Valentia), primera colonia romana en Espanya, de l'epoca íbera queden vestigis en monedes i lapides a on apareixen noms de persones, ciutats, viles, rius i de montanyes iberiques, romanisades durant la dominacio romana; per aixo se pot afirmar que mes dels tres quartes parts de les paraules que constituixen el tesor lexic de la Llengua Valenciana, (a l'igual que la Catalana i la Mallorquina), tenen arraïls de la llengua romana, be vulgar, be classica. Encara que estudis sobre filologia de les llengües romaniques en Espanya, troben abundants solages llingüistics procedents de la fusio de paraules íberas i celtas en la llengua romana vulgar o romanç.
Llegir mes en "Historia de Valencià"

Estudi Sociollingüistic del valencià

L'historia, molt sovint, tendix a utilisar suposicions i teories defeses per uns i no per atres, per aixo, es necessari fer un estudi sociollingüistic que estudie la llengua valenciana des d'este punt de vista.
Llegir mes en "Estudi Sociollingüistic del Valencià"

Segle d'Or Valencià

El Segle d'Or de les Lletres Valencianes, albarca practicament tot el segle XV i fon l'epoca de maxim esplendor de la llengua valenciana escrita. Durant este segle, autors tan reconeguts com Jordi de Sant Jordi, Ausias March, Joanot Martorell, Joan Roiç de Corella, Jaume Roig o Sor Isabel de Villena.
Llegir mes en "Segle d'Or Valencià"

Conflicte llingüistic valencià

En el nom de "Batalla de Valencia" s'ha batejat al conflicte que ve enfrontant, en els ultims anys, a dos concepcions radicalment distintes d'entendre l'orige i caracter de la llengua Valenciana (entre atres assunts). Polemica generada pels pancatalanistes, en el seu fanatisme per crear els cridats "països catalans".
Llegir mes en "Conflicte llingüistic valencià"

Dialectes del valencià

El valencià conte en dialectes diferents entre sí que li aporten a l'idioma gran riquea, el valencià de transicio, el septentrional, l'apichat, el meridional i l'alacanti.
Llegir mes en "Dialectes del valencià"

Conflicte politic de la llengua valenciana

El conflicte politic valencià, residix principalment, en les mentiroles i tergiversacions dels politics, pero primer devem de fer mencio a l'historia del conflicte, i al surgimiento dels unionistes de la ma del nacionalisme catala, que despres de chantages al govern valencià, donaren lloc a la Academia Valenciana de la Llengua, que te com unic objectiu, ridiculisar i vulgarisar el valencià imponent el catala.
Llegir mes en "Conflicte politic de la llengua valenciana"

De "Valencià"